Една от основните цели на Съюза е да съдейства за засилване на конкурентоспособността на българските плодове, зеленчуци и цветя на българския и международните пазари и повишаване на обема на износа.
За постигане на своите цели НСГБ осъществява посредничество при създаването на бизнес-контакти, информиране на членовете на Съюза за организиране на изложби и панаири в страната и чужбина и съдействие за участие в тях.
Друга важна цел, която си поставя НСГБ, е увеличаване дела на качествените български плодове и зеленчуци в ежедневното меню на българското население.

ЦЕЛИ
НАЧАЛО
ЗА НСГБ
ПРОЕКТИ
ИЗЛОЖЕНИЯ
КОНТАКТИ
ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ЧЛЕНСТВО